FA    [EN]
 
 
 
 
چهارشنبه 2 آبان 1397

آغاز ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1397 (نوبت نوزدهم)
ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت فقط با پرداخت نصف شهریه ثابت
دانشجویان بدهکار هم می توانند از وام شهریه استفاده کنند
نحوه تشکیل پرونده و دریافت وام بانک انصار برای کلیه دانشجویان
آغاز تکمیل ظرفیت بدون آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از 21 مهر
فروشگاه اینترنتی مرکز چاپ وانتشارات دانشگاه پیام نور
آغاز بیست و هفتمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه در نیمه دوم مهرماه سال جاری
یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در 7 آذرماه سال جاری
تبت نام در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
پذیرش بدون آزمون دانشجویان برتر(استعدادهای درخشان)
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان محترم از تاریخ 28/1/1397 الی 5/3/1397
بيشتر